NSKBM • 22×22 mm kare boru mufu • Yapışkan ve kelepçe gerektirmez